ВітаюВас, Гость | Група "Гости"                                             |                                                            Головна  | Вхід | Вихід
Стежинки дитинства
Стежинками казок
Міні-чат
На Вашу думку
Яка форма спілкування з учителем для Вас найбільш зручна?
Всього відповідей: 17
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Сьогодні на сайті

Матеріали для скачування

Головна » Файли » Вчительські стежини » 3 клас
Для скачування матеріалів, будь ласка, зареєструйтеся.
[ Додати матеріал ]

Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у 3 класі
[ · Викачати видалено () ] 12.08.2012, 22:03
В статті зібрано матеріали для роботи вчителів 3 класу. Матеріал проаналізовано в нормативних документах: Наказ МОН України № 755 від 20.08.2008 "Про затвердження критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової школи", лист МОН від 11.09.2007 "Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів", Державний стнадарт початкової школи та зібрано добірку для 3 класів.
Перелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
•    Українська мова
•    Українське читання
•    Російська мова(для шкіл з рос. мовою)
•    Російське читання(для шкіл з рос. мовою)
•    Англійська мова
•    Я і Україна. Природознавство
•    Я і Україна. Громадянська освіта(окремі сторінки)
•    Якщо довкілля, то Я і Україна. Довкілля(для 1 – 4 кл.)
•    Музичне мистецтво
•    Трудове навчання: технічна і художня праця
1.    Кількість сторінок в журналі
•    1 год на тиждень – 6 сторінок (3 розвороти)
•    2 год – 10 сторінок ( 5 розворотів, для записів з мови – 12 сторінок)
•    4 год – 18 сторінок (для записів з мови – 22 сторінки)
2.    Якщо  для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної  складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.
3.    Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.
4.    Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань з природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.
5.    Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.
6.    Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали до класного журналу не записуються. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті необхідно  позначає умовною позначкою (наприклад, "+").
7.    Усі класні і домашні роботи в звичайних робочих зошитах і зошитах з друкованою основою вчитель перевіряє й оцінює після кожного уроку. Учень розпочинає працювати в новому зошиті тоді, коли попередній дописано до останньої сторінки.
8.    Колонку "Ведення зошита" ("Вед. зош.") (з матем. і мов) учитель записує без дати наприкінці кожного місяця.
9.    Письмові контрольні роботи учні виконують у зошитах для контрольних робіт, які вчитель зберігає до кінця наступного навчального року.
10.    З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання: технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.
11.    Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його зміст і спосіб виконання.

                   Планування по предметах на І семестр
12.    Укр.мова ( рос. мова в російськомовних школах)(мова навчання)
      Аудіювання (2 рази на рік, наприкінці семестру) - 6 запитань з трьома варіантами відповіді на кожне.
У 3 класі за кожну правильну відповідь на запитання учень одержує 2 бали
•    *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Перевірна робота.  Аудіювання.

      Діалог – І семестр –методика і критерії в Наказі № 755.
•    *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Перевірна робота.  Діалог.
Аудіювання і діалог виносяться на початок семестру без дати.

      Мовна тема( 2 раза на семестр) - Для перевірки пропонуються завдання двох типів: 1) завдання, які передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповіді; 2) завдання, що передбачають виконання без опори на запропоновані варіанти відповіді (самостійне утворення форм слова, добір слів за певною ознакою, побудову речень тощо).
У 3-4 кл. класі учням пропонується вісім завдань: чотири завдання першого типу (з трьома варіантами відповіді на кожне) і чотири - другого типу. У 3-4 кл. завдання І типу оцінюється одним балом, ІІ типу – двома.( Якщо виконане частково – 1 бал)
•    Перевірка знань з мови ("Повторення”, "Мова і мовлення”). На лівій сторінці журналу запис внизу під датою – Мовна тема.
     Списування -  Контрольне списування проводиться в 2-4 класах - на кінець кожного семестру. За списаний текст – дві оцінки: за грамотність ( критерії диктанту), за каліграфію – форма, розмір, нахил, поєднання літер, оформлення роботи і швидкість письма: 21-30 слів.
•    Перевірна робота.  Списування.(під датою).
    Диктант - двічі на семестр,
•    Диктант "Золота осінь”.

   Перевірка автоматизованих навичок ( словникові слова) – наприкінці семестру. Записуються в тему уроку . Оцінки виносяться без дати після проведеного уроку.
•    Тема уроку. Перевірна робота.  Автоматизовані навички або словниковий диктант.
Загальна кількість перевірок: І семестр – 7(8), ІІ семестр – 8(9).

13.    Українське (російське) читання  (мова навчання)
Підсумкова перевірка навички читання вголос здійснюється в 2-4 класах індивідуально два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів. Читання вголос: І семестр – 65-70 слів, ІІ семестр – 75-80 слів.
Запис на правій стороні : Контрольна(перевірна) робота. Читання вголос. Всеволод Нестайко "Жевжик". Запис на лівій– Читання вголос.(без дати)
Читання мовчки у 3 класі перевіряється в процесі поточного опитування. Показники темпу читання: І семестр – 85-110, ІІ семестр – 90-140 слів.( І показник є обов’язковим, ІІ – бажаним)

          Вивчення напам'ять Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять відповідної кількості творів:3 клас –7-8 віршів. Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою «Вірш(вивчення) напам.» після дати, коли цей твір було задано

14.    УКРАЇНСЬКА МОВА
в школах з навчанням мовами національних меншин(для російськомовних шкіл)

         Аудіювання (2 рази на рік, наприкінці семестру) У 3-4 класах пропонується 6 запитань, відповіді на які можуть бути словесні - "так”, "ні”, або з допомогою карток із знаками +, -.
Правильна відповідь на кожне запитання у 3-4 класах оцінюється 2 балами, з допомогою вчителя – 1 балом.
          Діалог – І семестр- 4-5 без етикетної лексики
         Усний твір. ІІ семестр У 3-4 кл. в кінці навч. року – будувати зв’язне висловлювання (розповідь чи опис) за малюнком. 3 клас- 50-55 слів
         Читання вголос: ІІ семестр – 50-55 слів
         Мовна тема( 2 раза на семестр) З метою перевірки учням пропонуються 4 (6) завдання тестового та іншого характеру. З них одне - на розпізнавання мовних явищ, два - творчого характеру (конструювання словосполучень, речень), і одне завдання самостійного характеру.
        Списування -  Контрольне списування проводиться в 2-4 класах - на кінець кожного семестру. – 35-40 с ,45 – 50слів. За списаний текст – дві оцінки: за грамотність ( критерії диктанту), за каліграфію – форма, розмір, нахил, поєднання літер, оформлення роботи і швидкість письма: 20-25 зн/хв                   
        Диктант - раз на семестр, 45-50 (І семестр)
 

15.    Друга мова (російська мова в україномовних школах)
       Аудіювання (2 рази на рік, наприкінці семестру) Учням 3 класу - 4 запитання альтернативного типу (тестового характеру) Критерії оцінювання аудіювння: правильна відповідь на кожне із запитань за прослуханим текстом у 1-3 класах оцінюється 3 балами.
       Діалог – І семестр- 4-5 без етикетної лексики
       Усний твір. ІІ семестр У 3-4 кл. в кінці навч. року – будувати зв’язне висловлювання (розповідь чи опис) за малюнком. Оцінки накопичуються в окремій колонці журналу, не позначеній датою.
      Читання вголос: ІІ семестр – 50-60 слів
Раз на семестр у 3 класі (споріднені мови) перевіряється вміння будувати письмовий переказ, Обсяг тексту для письмового переказу 40-80 слів (споріднені мови) За письмову роботу у зошитах виставляють дві оцінки - за зміст і грамотність, у журналі - лише за зміст (саме ця оцінка враховується при виведенні підсумкової оцінки за семестр). Зміст учнівської письмової роботи оцінюють за тими критеріями, що і зміст усного висловлювання. Правописні помилки виправляють і опрацьовують у ході аналізу письмових робіт
      Списування - І семестр - 35-45 слів 3 клас   20-25 знаків за хвилину
За списування, у ході якого оцінюється і графічні навички письма, виставляють дві оцінки - за правопис і графічні навички письма.( методика укр.. списування)
      Зорово-слуховий диктант - ІІ семестр - 30-40 слів
      Мовна тема( 2 раза на семестр) Учням пропонують 4 завдання з трьома варіантами відповіді для вибору; до кожного завдання необхідно також дібрати власний приклад.
Критерії оцінювання знань з мови й мовних умінь: правильне виконання кожного із завдань оцінюється 2 балами, правильно наведений приклад до кожного пункту додає ще по 1 балу.

16.    МАТЕМАТИКА
1.    Тривалість виконання перевірних письмових робіт: у 3-му класі початкової школи: І семестр ,, II семестр - до 35 хв. За цей час учням треба встигнути не лише повністю виконати роботу, а й перевірити її. Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи.
Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:
І семестр  – 4 контрольні роботи;
ІІ семестр –  5 контрольних робіт (з них одна робота - річна)
Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль. 
Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо. Запис в журналі на правій стороні – Контр. робота ( під оцінками з датою)

        Перевірка автоматизованих навичок наприкінці семестру. Записуються в тему уроку . Оцінки виносяться без дати після проведеного уроку.
17. При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1 – 2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал.
18.Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об’єднують з однією або кількома наступними.
Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год. на тиждень — 2 тематичних оцінювання за семестр; 2—3 год. на тиждень — 2—4 тематичних оцінювання).
Тематичне оцінювання з трудового навчання та предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр. У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал).  Тематичний бал виставляється  на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання у його динаміці (зростання  чи спадання).
 Бали виставляються в одну колонку журналу без  зазначення дати.

19.Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені  календарно-тематичним планом, записуються на сторінках журналу, відведених на  відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з критеріями оцінювання.
Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, записуються в журналі на сторінці "Облік проведення навчальних екскурсій" з фіксацією дати, теми екскурсії. А ті, що проводяться наприкінці навчального року записуються і на зазначеній сторінці журналу, і на сторінці з навчального предмета з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, навчального предмета.
Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.
20.    Образотворче мистецтво . Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою (кількох тем) і виставляється кожному учню тематичний бал (Тем. бал.). Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва не проводяться.
Доцільно пропонувати учням перевірні завдання на вибір.
21.    Трудове навчання. На основі навчальної програми вчитель розробляє календарно-тематичне планування. Право розподілу навчального часу за темами надається вчителю. Кількість запланованих годин, поданих у межах розділів, можна змінювати залежно від умов та матеріально-технічної бази школи. Також можна змінювати порядок вивчення тем, якщо в цьому виникає потреба.
Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці запропоновано колективні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом колективних практичних робіт є підсумкові виставки-композиції. . Поточне оцінювання робіт всіх учнів класу не є обов’язковим.
Джерело: http://annsite.at.ua/publ/0-17
Категорія: 3 клас | Додав: maestra
Переглядів: 3336 | Завантажень: 292 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Форма входу
Кнопочка Стежинок
Ми будемо Вам вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку у себе на сайті. Якщо ви хочете обмінятися з нами банерами, пишіть в гостьову книгу, каталог «Друзі сайту» до Ваших послугІгри-тренажери
Географія друзів
Київський час